Ops Engineer – JustID

Interim
Almelo
Posted 1 month ago

Klant: Justitiële Informatiedienst
Standplaats: Almelo, Burg. Raveslootsingel 2 i.v.m. maatregelen coronavirus tot min. 1 september 2020 thuis
Startdatum: 03-08-2020
Periode: 6 maanden
Uren per week: 36
Deadline indienen: 09-07-2020

Maximale tarief Justitiële Informatiedienst: marktconform
Jouw (maximale) tarief:  in overleg
Marge FlexValue:  € 5,-

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Het programma Toekomstvaste Dienstverlening Strafrechtketen (TDS) is gericht op de vernieuwing
van de systemen die bij Justid de invulling faciliteren van de Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens (Wjsg) en Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg).
Het toekomstvast maken wordt componentsgewijs aangepakt conform de Justid doelarchitectuur. De
ontwikkeling vindt plaats in een micro services architectuur met Node.js en cloud technologieën
Kafka, Docker, Kubernetes en OpenShift/Rancher.

Er is aanvulling van het team nodig met een OPS-engineer, die dermate t-shaped is dat hij/zij ook development werkzaamheden kan oppakken. Het is voor ons enorm belangrijk dat de OPS-engineer
van nature zijn kennis deelt met de overige teamleden.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Je draagt daarmee bij aan het vernieuwen van het Justid-applicatielandschap vanuit het programma Toekomstvaste Dienstverlening Strafrechtketen. Er wordt scrummatig vanuit de backlog gewerkt met een vernieuwingsteam (ong. 6 FTE). Je bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team.

Je draagt primair bij aan OPS-taken (softwareconfiguratie, deployment-automatisering, infraconfiguratie, enz.) voor de ELK-Stack voor Logging, Metrics en Applicatie Performance Monitoring.
Maar omdat je t-shaped bent en niet alleen operationswerk wilt doen, spring je ook bij als het gaat om DEV-taken zoals ontwikkelen en testen.

Wij verwachten dat je proactief kennis deelt met overige teamleden, wat ook omgekeerd gebeurt.
Je draagt actief bij aan het continue verbeterproces van het team, zodat je te zijner tijd een beter team achterlaat.

– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met werken binnen onze organisatie (Justitiële Informatiedienst). Dit ivm inwerken van de kandidaat tijdens deze coronatijd (remote werken maakt inwerken lastig).
– De aangeboden kandidaat beschikt over kennis mbt Privacy en security aspecten
– De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare minimaal medior/senior ervaring Linux.
– De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van CI/CD (bij voorkeur Jenkins).
– De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op zijn/haar CV met de tool GIThub.
– De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op zijn/haar CV met de tool Nexus.
– De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op zijn/haar CV met TFS.
– De aangeboden kandidaat beschikt over kennis op het gebied van containertechnologie als bijvoorbeeld Kubernetes, Docker of Rancher/Openshift.

Voor overige informatie en toelichting op de gunningscriteria neem contact met ons: aanvragen@flexvalue.nl / 030 20 72 005 

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.