Senior Developer UI/Frontend (Angular 9+) – Kadaster

Interim
Apeldoorn
Posted 1 month ago

Klant: Kadaster
Standplaats: Apeldoorn
Startdatum: 16-07-2020
Einddatum: 07-07-2021
Optie op verlenging: Ja (2 x 1 jaar)
Uren per week: 40
Deadline indienen: 08-07-2020

Jouw (maximale) tarief:  € 85,-
Marge FlexValue:  € 5,-

Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken.

Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:

Het KOERS systeem vormt het hart van de kadastrale registratie van objecten en rechten van het Kadaster en wisselt gegevens uit met veel andere informatiesystemen binnen het Kadaster. KOERS is ontwikkeld op een Linux platform met Java. Het KOERS systeem is in oktober 2018 live gegaan in een minimale oplevering en sindsdien wordt er volop aan doorontwikkeld door een viertal scrumteams.

Het KOERS systeem is opgedeeld in een aantal componenten omdat het een complex domein betreft, zowel qua proces als inhoud. De Front-end Developer wordt gevraagd voor het scrum team van de Userinterface component (UI-team). Dit component is een belangrijk onderdeel van de digitale werkplek voor ongeveer 250 medewerkers per dag, die zich bezighouden met het verwerken van veelal door notarissen aangeboden stukken (aktes). De focus van het UI-team ligt dan ook op het verhogen van Usability en Efficiency, teneinde dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Sinds medio 2019 wordt er nauw samengewerkt met het AkteAI-team om de door hun ontwikkelde dataextractie-technologie in te passen in de Userinterface van KOERS. Naast KOERS is eind 2019 een begin gemaakt met het ontwikkelen van een externe front-end voor de applicatie (Syvas) die gebruikt gaat worden bij het aanleveren van stukken. Deze front-end van deze applicatie zal in 2020 worden doorontwikkeld in het UI-team

De belangrijkste methodieken, technieken en tools zijn:

 • Angular (9+);
 • CSS;
 • Javascript/Typescript;
 • XML / JSON;
 • Git/Github.

Affiniteit met de volgende methodieken, technieken en tools is een pre:

 • Signing;
 • Java (Spring);
 • Eventsourcing (AXON Commands en Events);
 • Databases (Oracle DB, H2, PostgreSQL);
 • Logging & monitoring (Splunk, Grafana);
 • User Experience Design;
 • Jenkins;
 • Docker.

De belangrijkste competenties die benodigd zijn voor deze rol zijn:

 • Een groot gevoel voor architectuur;
 • Passie voor simpele oplossingen;
 • Stevige persoonlijkheid;
 • Communicatief zeer vaardig;
 • Commitment en de drang om boven verwachting te leveren.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

 • Uitdenken en toepassen van front-end oplossingen;
 • Uitdragen van een visie op frontend development en concretiseren van deze visie;
 • Intensieve samenwerking met andere componentteams (Backend);
 • Uitvoerende rol binnen het scrum team samen met de andere developers (refinen, plannen, uitvoeren, evalueren).

U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina’s A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina’s bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

Eisen die gesteld worden aan de kandidaat. De kandidaat heeft:
• Minimaal 1 jaar ervaring met development in Angular (niet zijnde AngularJS);
• Minimaal 5 jaar ervaring als zeer ervaren developer (ontwerp, bouw, test, integratie)
ontwikkelaar;
• Minimaal 1 jaar ervaring met zowel front- als backend technologie;
• Minimaal 3 jaar ervaring met continuous delivery / continuous deployment;
• Minimaal 3 jaar ervaring met het werken in een scrum team;
• Minimaal 3 jaar ervaring in het stelsel van basisadministraties (te beoordelen: werkervaring;
o.a. Kadaster, KvK, Gemeentelijke administraties, Belastingdienst, DUO, Rijksoverheidsdienst,
CIBG en meer), notariariële automatisering of in de keten van vastgoed.

De kandidaat is bereid om minimaal 4 dagen op Kadaster locatie De Brug in Apeldoorn te werken

 

Voor overige informatie en toelichting op de gunningscriteria neem contact met ons: aanvragen@flexvalue.nl / 030 20 72 005 

 

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.